TAŞ HAN

Semihi VURAL Taş Han Mersin’in geçmişten günümüze ulaşan en eski yapıların birisidir. Yaklaşık 1400 metrekarelik bir tabana oturmuştur. Karakteristik iç mekânda sekiz boyuna, dört ve...

HARUN ARSLAN TARİHİ

Semihi Vural 1980’li yıllarda tanışmıştım Harun Arslan ile. Yıllar içinde pek çok konuyu paylaştık. İçel Sanat Kulübü’nün ilk “bülteni”ni Harun Arslan yeni aldığı bilgisayarla tek başına...

Soli Pompeiopolis Antik Limanı

Soli Pompeiopolis Antik Limanı ve Literatürde Pek Gündeme Gelmeyen Kemerli Kapı Beş arkadaş planladığımız antik Mezitli gezisini bugün gerçekleştirdik. Sabah saat 10:00’da Mehmet Toker’le buluşan Gazi Türkyılmaz,...

Kayıp Mersin’in Peşinde 3: Mersin ve İskeleleri

Önceki sayılarda sözünü ettiğimiz gibi Mersin, ilkçağlarda Yumuktepe gibi çeşitli yerleşimlere sahip olup, önemli bir konumdaydı. Daha sonraları Zephyrium adlı küçük bir merkez kent...

KAYIP ÜÇ MERSİN’İN PEŞİNDE – 2 –

Mersin yakın çevresinin çeşitli evrelerini üç başlıkta buluşturmak olası görünüyor. Özetle Üç Mersin şöyle sıralanabilir. 1 - Tarihsiz zamanlardan 9000 yıllık ilk insan yerleşim izlerini...

KAYIP ÜÇ MERSİN’İN PEŞİNDE -1-

Mersin yakın çevresinin çeşitli evrelerini üç başlıkta buluşturmak olası görünüyor. Özetle ‘Üç Mersin’ şöyle sıralanabilir. 1 - Tarihsiz zamanlardan 9000 yıllık ilk insan yerleşim izlerini...

ATATÜRK’ÜN MERSİN ZİYARETLERİNDE KULLANDIĞI ÜÇ GEMİ

ERTUĞRUL YATI - EGE VAPURU -  GÜLCEMAL GEMİSİ Derleyen: Semihi VURAL Gazi Mustafa Kemal, Tarsus, Dörtyol ve Taşucu’ndaki çiftliklerini görmek üzere trenle 9 Mayıs 1926 Pazar...