KENTSEL DÖNÜŞÜM ve AÇIKLAYICI BİLGİLER-2

Ülkemizin, hemen her bölgesi  deprem riskiyle karşı karşıyadır; fay hattı üzerinde olmayan kentler bile, deprem etkisine doğrudan maruz kalıyor; ya da doğal afetlere  karşı...

DEVLET KATKILI BİR İMKÂN :  “KENTSEL DÖNÜŞÜM”

Son yıllarda devletimiz, özellikle depreme hazırlık öncelikli bir kapsamlı çalışma başlattı. Deprem riski altındaki bölgelerimizde daha yoğun olmak üzere, zemin ve altyapı açısından yetersiz,...