YAYIN POLİTİKASI

NEDEN MERSİN MEDYA TEK SEBEPLER

 MERSİN MEDYA – TEK …. MERSİN’de  ZENGİNLİKLERİ  FARKETMEK

*Otobanın, demiryolunun, limanın, serbest bölgenin birleştiği dünyadaki ender noktalardan birinde,

*Deniziyle, dağlarıyla, krater gölleriyle, akarsularıyla,  şelaleleriyle, ormanlarıyla, yaylalarıyla, Kuş Cennetiyle

*Tarihi zenginlikleriyle, doğa harikalarıyla, iklimiyle, verimli topraklarıyla, zengin bitki örtüsüyle, çeşitli kültürleri barındıran yapısıyla,

*Sosyolojik yapısı, gelişim potansiyeli, coğrafî konumu ve geleceğe ilişkin ekonomik vaatleri nedeniyle stratejik bir öneme sahip Türkiye’nin Ortadoğu’ya ve Afrika’ya açılan kapısı ve ticaret merkezi olabilecek Mersin;

*Sahip olduğu tüm bu hazineden  yararlanamıyor!

Bunun için:

-Farkındalık yaratmak,

– İnsanlarımızda bu bilinci ve özgüveni sağlamak,

– Önündeki engellerin kalmasında katkı sağlamak ve…

 Mersin’in olması gereken yerde olması.

MERSİN MEDYA – TEK…. MERSİN’de HABERCİLİK SORUNUNU FARKETMEK

Mersin’de ya politik yan tutarak, ya da  bir belediyeye yancı durarak sürekli övgüler döşenen, karşı tarafı da körü körüne karalayan  bir basın anlayışı doğdu. Bunun sonucunda da halkın doğru ve gerekli  haberden bilgisi olmuyor.

Yerel basın, kentte olan her haberi hiç bir etki, art niyet, ön yargı, beklenti, algı  olmadan duyurmalıdır.

Kent bilinci, kentte kamuoyu oluşumu, toplumsal ilişki kültürü ve çağdaş eleştiri değerleri için haber akışı ve iletişim hayatî önemdedir; ama bu işlevlerin yerine, politik algı oluşturan ya da farklı nedenlerle reklam haberciliğine dayalı bir basın anlayışı kente katkı sağlamaz

2 milyon nüfusuyla, sosyal ve ekonomik açıdan çok dinamik bir kentte, insanlara o kente yaşanan önemli ve anlamlı olayları duyurmalı, inandırıcı değerlendirmelerle bir iletişim imkânı sunmak ve bunun sonucunda da halkımızın yaşadıkları kente ilgili, duyarlı, sorumlu olmalarını sağlamak esastır.

Konu, çağdaş bir Büyükşehir iklimi için dramatik bir “eksiklik”tir…  

Bu” eksikliği” giderecek yeni bir köklü değişime, yeni oluşumlara gerek duyulduğu bir gerçektir.

İşlevli, verimli, kamuoyunca dikkatle izlenen, hemşerilerin haber alma hakkını görev edinmiş, güvenilir  bir yerel basın olmadan kentlilik bilinci  zaten “eksiktir”; bu tablo, politik çevreler ve bütün kurumsal yapılar başta olmak üzere  kamu hayatını, toplumsal bilinci, demokratik eleştiri kültürünü sakatlıyor.

Çağdışı kaygılardan ve taşra zihniyetinden uzak, üzerinde düşünmeye değmez mi?

 MERSİN MEDYA – TEK….MERSİN FİRMALARI’nı FARK ETMEK

*Kentlilik bilinci yerleşmeyen kentimizde, Mersin’in tüm değerlerine sahip çıkılmadığı gibi kentimizin gurur kaynağı olan, kente katkı sağlayan, değer kazandıran ve bir kısmı ülke genelinde tanınan,  gelişen firmalarımızın da farkına varmadık, onlara halkımız olarak yeterli desteği sağlayamadık.

Türkiye genelinde tanınan, sıralamaya giren birçok firmamızın merkezinin Mersin’de olduğunu dahi bilmiyoruz!

Mersin firmalarımızın güçlenmesini ve onlarında kente hem istihdam, hem katma değer, hem de kentimizin zenginleşmesine katkı vermelerini sağlamak bir hemşerilik görevidir.

 MERSİN MEDYA – TEK….  KIBRIS’ı FARK ETMEK

*Hemen önümüzdeki  Mersin’in komşusu, deniz sınırımız olan ada: KIBRIS!

*Mersin, yıllarca  “adaya en yakın il” olmasına rağmen, Kıbrıs’la ilişkilerde çok geri kalmış; sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan çok daha verimli olabilecek uzun yılları gereğince değerlendirememiştir.

*Şimdi yeni Cumhurbaşkanı ve Anamur’dan Kıbrıs’a gelen su projesi ile yeni bir dönem başlıyor.

*Üniversite eğitimi, sağlık, spor, turizm, ticaret, liman ve özellikle şimdi de tarım alanında önemli işbirliği yapılabilir.

*Her alanda çok başarılı olan Mersin’li yatırımcılar, iş insanları  için KKTC, dinamik bir gelecek vaat etmektedir.

MERSİN MEDYA – TEK …. MERSİN’de  Sanat ve Kültür Etkinliklerini  FARKETMEK

1947 yılında Madam Butterfly operası ile açılan Mersin Operası o günlerde dünyadaki dört raylı sahneden birine sahip Avrupa’da tanınan bir opera idi.

Mersin tarihinde zengin bir kültür ve sanat hayatına sahip.

Çok fazla sanat ve kültür etkinliklerine gerçekleşmesine rağmen bunların duyurulmasında ve dolayısıyla katılımın sağlanmasında yeterli olunamamıştır.

Mersin’de hem sanat ve kültür yaşamının gelişmesine katkı verilmesini ve etkinliklerin duyurulmasını  hem de Mersin’de kültür ve sanatın yaşamın önemli bir parçası olduğu biliciyle fark edilmesini sağlamak.

MERSİN MEDYA – TEK …. MERSİNLİLİK BİLİNCİNİN SAĞLANMASINI  FARKETMEK

Mersin Türkiye’nin her yerinden göç almış bir kent. Göçle gelenler geldikleri yöreye ait bir çok hemşeri derneği çatısı altında toplanmışlar. Geldikleri yörenin örf ve adetlerinden kopmadan Mersinlilik bilincine sahip olmak ve sonuç ta da şu yöreden geldim ama Mersinliyim diyebilmek.

Mersin’i benimseyerek, sahiplenerek kentin gelişmesinin kendisi ve çocuklarının geleceği olduğunun bilincinde olarak Mersin için katkı vermek