Değişik mecralarda yayımladığım yazılarımın nesnel, doğru, verimli ve kente faydalı olması amacıyla, kentteki kurum ve kuruluşlardan bilgi akışının önemi açıktır. Bu bağlamda, sanıyorum kurum içi bir tıkanma nedeniyle MTSO’nun basına dönük bilgilendirme çalışmasının uzunca bir süre dışında kalmıştım.

Konuyla ilgili birkaç yazımla ve ilgili kademelerle görüşmelerden bir sonuç alamayınca, konuyu bilgisine sunduğum Sn. Başkan Kızıltan, yakından ilgilenerek ilgililere hemen gerekli talimatları verdiler. Bu arada teknik bir sorunun da çözümü geciktirdiği anlaşıldı ve tarafıma düzenli bilgi akışı sağlandı.

Kişisel hesaplardan ve politik konumdan uzak, Mersin ve Mersinliler başta olmak üzere Mersin’deki tüm kişi, kurum ve kuruluşların faydasına dönük yazılarımda, MTSO ile ilgili haber iletişimi elbette çok değerlidir. Bu bağlamda Sn. Başkan Ayhan Kızıltan’a, yakın ilgileri için teşekkür ederim.

Ülke ve kent yararına tarafsız, eleştirel vicdanı özenle koruduğum kent yazılarımda, çok etkin bir yapı olan MTSO ile uzun yıllar çok yakın ilişkide olmuş bir işadamı/üye sıfatıyla değerlendirmelerim, eleştiri ve önerilerim olmuştur. Şeffaf ve doğrudan bilgi akışı, bu anlamda nesnel olarak herkes için fayda sağlayacaktır.

Sn. Ayhan Kızıltan’ın şahsında, kentimizin dinamik ve değerli kurumu MTSO’ya da verimli, üretken, kent ve ülke yararına çalışmalarında başarılar dilerim.

                                                                                  Harun Arslan