Mersin Yatırımcı İş İnsanları Derneği (MERYAD) Başkanı Coşkun Doğmuş ve beraberindekiler, Alata Araştırma Enstütüsü ve ÖDTÜ Deniz bilimlerini ziyaret ederek son günlerin en önemli konuları olan Tarım ve denizlerimizin kirliliği hakkında bilgi alışverişinde bulundu.


BUGÜN TÜRKİYE’ NİN %70 ORANINDA KENDİ TOHUMUNU ÜRETMESİNDE ALATA GİBİ MERKEZLERİN PAYI BÜYÜKTÜR

ALATA ziyareti  sırasında bir konuşma yapan MERYAD  başkanı Coşkun Doğmuş, ” Tarım dünyadaki üç stratejik sektörden biridir. Tarım,enerji,silah sanayi. Bu üç sektörden birinde güçlüyseniz dünyada söz sahibisiniz demektir. Alata araştırma Enstütüsüde Türk tarımında önemli araştırma ve tohum geliştirme merkezlerinden biridir.Bugün Türkiye %70 oranında kendi tohumunu üretebiliyorsa bunda Alata  gibi araştırma merkezlerinin payı çok büyüktür” dedi.
Daha sonra Alata’nın Yaptığı çalışmalar hakkında Enstütü Müdürü Cengiz Türkay detaylı bilgi verdi.
Daha sonra ODTÜ Deniz bilimlerine  geçen heyet, buradada merkezin Akdeniz’de ve Karadeniz’de yürütmüş olduğu sismik faliyetler ve son günlerde araştırma merkezine ait bir gemi ile beraber Marmara’da yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Buradaki personelin büyük bir bölümünün Marmara’daki Müsülaj ile Mücadeleye ve araştırmalara katılmak için Marmara’da oldukları bilgisini aldılar.


AKDENİZ DE, KARADENİZ DE VE SON DÖNEMLERDE MARMARA DA YÜRRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR DENİZLERİMİZ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR

Ziyarette bir konuşma yapan MERYAD Başkanı Coşkun Doğmuş,” bu araştırma Merkezi’nin son dönemlere kadar sadece Akdeniz de sismik araştırmalar yaparken bugün hem Karadeniz’de hem de Marmara’da çok büyük projeler ürettiklerini öğrenmekten mutlu olduk. Bu merkez bünyesinde mavi merkezin kurulması da bu araştırma merkezini daha önemli bir hale getirmiştir. Hem Akdeniz’de Karadeniz’de son günlerde de Marmara’da yürütülen çalışmalar denizlerimiz açılışından çok büyük önem arzetmektedir” dedi.