Mersin Orman Bölge Müdürlüğümüz beş ayrı yerde bulunan binalarda uzun zamandır hizmetler yürütülmektedir. Tek bir kampüs içerisinde tüm hizmetlerin bir arada yürütülmesi amacıyla 2021 yılı bütçesine konulmuştur. Söz konusu bina yapımına yönelik 2021/14 sayılı Tasarruf tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamındaki yapım izni talebinin; faaliyetlerin aksamadan yürütülmesinin sağlanması, personelin daha modern ve sağlam binalarda hizmetlerini yerine getirebilmelerinin temin edilmesi ve hali hazırda 2021 Yılı Yatırım programında yer alması hususları dikkate alınarak, kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli kullanılması ve proje bedellerinin aşılmaması ve bütçeden ilave bir kaynak tahsisi gerektirmeyecek şekilde tamamlanmasını T.C. Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünün yazıları ile uygun görülmüştür.

Bu kapsamda Bölge Müdürlüğü İdare Binası yapım işi 20 Eylül 2021 günü saat:10.00’da ihalesi yapılacak şekilde ilana çıkılmıştır. Bölge Müdürü Kenan Akduman; Bölge Müdürlüğümüzün 30 yıldır süre gelen Bölge Müdürlüğü İdare Binası ihtiyacının karşılanacak olmasından dolayı başta Cumhurbaşkanlığı, Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzün katkıları ile bu işte emeği geçen herkese şükranlarını ifade etti.