2011 yılında “MESİAD’A ÇAĞRI” başlıklı bir köşe yazısı yazmıştım.

Aradan tam 13 yıl geçti. Bugüne bakıp nelerin değişip değişmediğine bakalım.

O günkü köşe yazımın bazı bölümlerini hatırlayalım.

*      *     *

Kendini olumlu, olumsuz, üzerine vazife olan, vazife olmayan her olayda müdahil olmak, fikir söylemek, görüş bildirmek mecburiyetinde ve yükümlülüğünde hisseden, müdahil olamadığı ‘’Kazanlı Turizm Projesi’’ gibi konularda da ilk tohumu biz attık iddiasında bulunan MESİAD son olarak Akdeniz Oyunları ile ilgili bir ‘’Olimpiyatlar Kurulu’’ oluşturduklarını belirtti. Bunu hangi sıfatla ve ne düşünerek yaptıklarını anlayabilmiş değilim.

*MESİAD ı; verimli tarım arazisi olduğundan yılda dönümünden 1200 kilo mısır elde edilir diye Havaalanı Projesine karşı çıkmasıyla,

*Sitesinde Havaalanı Adana’ya mı yoksa Mersin’e mi yapılsın diye başlattığı bir anket çalışmasıyla,

*Akdeniz Oyunlarını Adana ile ortak yapma fikrini ortaya atması ile,

*Nükleere karşı çıkmamaları ile,

*Türk ve Alman Cumhurbaşkanlarına ve Mersin’e gelen her bakana verdikleri raporlarla,

*Japonya’da ki depremden sonra Japonsuz Mersin Japon Derneğine geçmiş olsun ziyaretleri, Japonya için yardım toplama fikirleri ve Japonya’ya geçmiş olsun ziyareti yapacakları ile,

*Dubai’ye turistik inceleme gezileri ile hatırlarım……………v.s.

Ve de en önemlisi kentin önemli dinamiklerini eleştirmemeleri ile hatırlarım.

Yani MESİAD gerekli, gereksiz, lüzumlu, lüzumsuz her yerde.

Kendi içinde de bir ölçü, sınır ve kontrol mekanizmasının oluşamadığı görülüyor.

Mademki her yerde varlar ve her yerde olmak istiyorlar, şimdi ben de MESİAD a yapacakları faydalı ve gerekli bir öneri sunuyorum. Komşumuz Suriye’de ki son olaylar ve Türkiye’ye mülteci akını ortada. O zaman bunun için bir girişimde bulunun.

Gerekirse Dubai’ye gittiğiniz gibi Suriye’ye gidin. Esad’la görüşün bu sorunu çözmeye çalışın.                                                                      

Bu sorun Mersin’in turizmi ile de ilgili. Bu yıl Suriye’den turist gelmediğini ve bunun Mersin’in ekonomisini etkileyeceğini biliyoruz.

Bu konu sanırım Japonya ile ilgilenmekten Mersin için daha önemli. 13.06. 2011

*        *           *

(devam edecek)

BİR GARİP MESİAD (Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) -1-

2011 yılında “MESİAD’A ÇAĞRI” başlıklı bir köşe yazısı yazmıştım.

Aradan tam 13 yıl geçti. Bugüne bakıp nelerin değişip değişmediğine bakalım.

O günkü köşe yazımın bazı bölümlerini hatırlayalım.

*      *     *

Kendini olumlu, olumsuz, üzerine vazife olan, vazife olmayan her olayda müdahil olmak, fikir söylemek, görüş bildirmek mecburiyetinde ve yükümlülüğünde hisseden, müdahil olamadığı ‘’Kazanlı Turizm Projesi’’ gibi konularda da ilk tohumu biz attık iddiasında bulunan MESİAD son olarak Akdeniz Oyunları ile ilgili bir ‘’Olimpiyatlar Kurulu’’ oluşturduklarını belirtti. Bunu hangi sıfatla ve ne düşünerek yaptıklarını anlayabilmiş değilim.

*MESİAD ı; verimli tarım arazisi olduğundan yılda dönümünden 1200 kilo mısır elde edilir diye Havaalanı Projesine karşı çıkmasıyla,

*Sitesinde Havaalanı Adana’ya mı yoksa Mersin’e mi yapılsın diye başlattığı bir anket çalışmasıyla,

*Akdeniz Oyunlarını Adana ile ortak yapma fikrini ortaya atması ile,

*Nükleere karşı çıkmamaları ile,

*Türk ve Alman Cumhurbaşkanlarına ve Mersin’e gelen her bakana verdikleri raporlarla,

*Japonya’da ki depremden sonra Japonsuz Mersin Japon Derneğine geçmiş olsun ziyaretleri, Japonya için yardım toplama fikirleri ve Japonya’ya geçmiş olsun ziyareti yapacakları ile,

*Dubai’ye turistik inceleme gezileri ile hatırlarım……………v.s.

Ve de en önemlisi kentin önemli dinamiklerini eleştirmemeleri ile hatırlarım.

Yani MESİAD gerekli, gereksiz, lüzumlu, lüzumsuz her yerde.

Kendi içinde de bir ölçü, sınır ve kontrol mekanizmasının oluşamadığı görülüyor.

Mademki her yerde varlar ve her yerde olmak istiyorlar, şimdi ben de MESİAD a yapacakları faydalı ve gerekli bir öneri sunuyorum. Komşumuz Suriye’de ki son olaylar ve Türkiye’ye mülteci akını ortada. O zaman bunun için bir girişimde bulunun.

Gerekirse Dubai’ye gittiğiniz gibi Suriye’ye gidin. Esad’la görüşün bu sorunu çözmeye çalışın.                                                                      

Bu sorun Mersin’in turizmi ile de ilgili. Bu yıl Suriye’den turist gelmediğini ve bunun Mersin’in ekonomisini etkileyeceğini biliyoruz.

Bu konu sanırım Japonya ile ilgilenmekten Mersin için daha önemli. 13.06. 2011

*        *           *

(devam edecek)