Marksist bir gelenekten gelen eleştirmen EAGLETON,  anlamsız ve verimsiz bir karşıtlık olarak sunulan Bilim/ Din odağında inanç, bilgi, akıl,  acı, sevgi, varoluş, evren vb. bağlamında meta-sorular için bu karşıtlığın analizini yapıyor. Düşünceyi kısıtlayan her türlü normu yadsıyarak ilerleyen kitapta, anlamla inanç ve bilim arasında kurulan verili dengeyi sarsıyor ve insan için,  hayat için, ölüm ve aşk için işlek bir zihne varıyor. MERSIN’de kitap kurtlarının safari mekânı olan SOKAK KITAP VE KAHVE EVI’NDE sizi kitapların sessiz söyleşisi bekliyor. Kendini, ötekini, zamanı ve hayatı sorularla deşmek,  verili cevapları  sarsmak üzere…