Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Soroptimistler, 100. Kuruluş Yılını çeşitli projeler ve etkinliklerle kutluyor.

Uluslararası Soroptimist Örgütü; hizmet projeleri yoluyla insan haklarını ve kadının toplumdaki konumunu yükseltmek amacıyla çalışan,  bu yıl 100. Kuruluş yılını gururla kutlayan, uluslararası bir iş ve meslek kadınları kuruluşudur.

Latince “sorore” ve “optima” sözcüklerinden oluşan SOROPTİMİST kelimesi “En İyiyi Amaçlayan Kadınlar” anlamına gelmektedir. Soroptimistler, küresel ağının üyeleri ve uluslararası ortaklıklar aracılığıyla genç kız ve kadınların yaşamlarını değiştirmek için fırsatlar yaratır. Soroptimist Örgütü, tüzüğünde belirtildiği üzere, üyeleri “meslekte, iş hayatında her bakımdan yüksek ahlâk ilkelerine bağlı” vasıflı ve seçkin iş ve meslek kadınlarından oluşur. 

121 Ülkede, yaklaşık 72.000 Üyesi ile UluslararasıSoroptimist Federasyonu, kadınlar ve kız çocukları için farkındalık yaratmak ve onların haklarını savunmak, bu amaçlar doğrultusunda yaptığı çalışmalar ile onlar için daha iyi bir yaşam sağlamak uğruna bir araya gelmiş meslek kadınlarından oluşan Dünya çapında bir hizmet örgütüdür.  

İlk olarak 1921 Yılında California/Oakland’da kurulmuştur. Uluslararası Soroptimist Federasyonu, her biri kendi içinde ünyon/bölge ve kulüplere ayrılmış, Amerika, Avrupa, Afrika,İngiltere&İrlanda ve Güney Batı Pasifik olmak üzere beşFederasyondan oluşur.  

Uluslararası Soroptimist Federasyonu (SI) , Birleşmiş Milletler ’de genel danışmanlık konumu olan bir sivil toplum kuruluşudur. Ayrıca Birleşmiş Milletlerin başlıca merkezleri olan New York, Cenevre ve Viyana’da, Paris’te UNESCO’da, Roma’daFAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü)’da ve Nairobi’deUNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı)’de daimi gönüllü temsilcileri vardır. 

Avrupa’ daki ilk SI Kulübü, 1924 yılında Paris’te kurulmuş, 1930 yılında da Avrupa Federasyonu SIE) kurulmuştur. Günümüzde Avrupa Federasyonun ’da 57 ülkede 1200 kulüple yaklaşık 34.000 Üyesi vardır. 

Uluslararası Avrupa Soroptimist Federasyonu (SIE)’nun Strasburg’da Avrupa Konseyi’nde katılımcı statüsünde temsilcisi vardır. Federasyon, Brüksel’ deki Avrupa Kadın Lobisi’ne üyedir ve Viyana’daki Güvenlik ve İşbirliği Organizasyonu’nda da temsil edilmektedir. 

Türkiye’de ilk Soroptimist Kulüp 1948 yılında İstanbul’da kuruldu

Türkiye’de ise ilk Kulüp, 1948 yılında araştırmacı yazar Müfide Ferit Tek tarafından İstanbul Soroptimist Kulübü adıyla kurulmuştur. 1951 yılında Ankara Soroptimist Kulübünün kurulmasının ardından Türkiye Soroptimist Kulüpleri Birliği 1953 yılında faaliyete geçmiş, 1978 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına hizmet eden kuruluş olarak tescil edilmiş ve 1980 yılında Avrupa Federasyonu’na (SIE) üye olmuştur. 

Bu gün Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu’na üye olan Kulüplerin sayısı 34, üye sayısı ise 964’dür. 

Ülkemizdeki Kulüplerimiz gerek ulusal gerekse uluslararası çalışmalarıyla toplum yararına başarılı çalışmalar ve projeler yapmaktadır.

Soroptimislerin ana çalışma hedefleri; 

✓ İnsan haklarının tüm insanlara sağlanması ve özellikle kadının toplum içindeki konumunun yükselmesi 

✓ Kadınların sosyal ve ekonomik haklarına kavuşmasını sağlayarak, yoksulluğu ve cinsiyet ayrımını ortadan kaldırmak,

✓ Kadın ve kız çocuklarının eşit koşullarda eğitim ve öğretim yapmalarını sağlamak,

✓ Kadınların yönetim, politika ve karar üretmede gelişmelerini sağlamak,

✓ Kadınların ve çocukların sağlık olanaklarından yararlanmalarını sağlamak,

✓ Temiz su, sağlıklı yaşam koşulları ve temel gıda kaynaklarına ulaşabilmeyi sağlamak,

✓ Uluslararası anlayış ve dostluğa katkıda bulunmak,

 Soroptimistler Kadının Statüsünü Geliştirmek, Yaşam Kalitesini 

Yükseltmek Amacıyla Çalışır. 

Türk Soroptimistleri kadının statüsünü geliştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla çalışır. İnsan Hakları ve kadının sorunlarının çözümü konusunda kamuoyu oluşturarak eşitlik, kalkınma ve barış için çaba gösterir. Sağlık, eğitim çalışmaları, kadının ekonomik ve sosyal alanda güçlendirilmesi ve temiz su, güvenli gıda, iklim değişikliği gibi çevre konularında etkinliklerinde bulunur, barış kültürünün yaygınlaşması için programlar yapar, çeşitli konularda konferanslar ve paneller düzenler.

Soroptimistler,  Uluslararası dostlukları geliştirmek, toplumda ve dernek içinde her kademede karar üretmek, bölgesel, ulusal ve uluslararası topluluklarda iletişim ağı kurmak üzere gönüllü hizmet verir. Bu çalışmalarda siyasi ve dini tarafsızlığını mutlak surette korur. 

​  Topluma hizmet götürmenin yanında yurt içi ve yurt dışındaki Soroptimistlerle dostluk ve kardeşlik bağları kurmak, güçlendirmek, uluslararası toplantılara katılmak, Türkiye ve Türk kadınının tanıtılması için programlar geliştirmek Soroptimistler’ingörevleri arasındadır.

GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZ, KADINLAR GELECEĞİMİZ 

Türk Soroptimistler’i Uluslararası Soroptimist Kimlikleri ve etkin projeleriyle yurt dışında Türk Kadınını başarı ile temsil etmiş, organizasyon tarafından düzenlenmiş proje yarışmalarda ödüller almış, Dünya ve Avrupa Soroptimist Kuruluşlarında başkanlık yaparak,  yönetim kurullarında görev alarak değerli hizmetlerde bulunmuşlardır.

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu üyeleri olan iş ve meslek kadınları;kadın ve kız çocukları için iyi bir dünya oluşturabilmek adına şöyle diyor:  “Dileğimiz, Kadın ve kız çocuklarının en temel hak ve ihtiyaçlarına ulaşmak için bu kadar çaba göstermeye gerek kalmadan,  toplumsal cinsiyet eşitliğinin layıkıyla sağlandığı, evrensel insan hakları ve temiz çevre, sağlıklı yaşam koşulları gibi en temel ihtiyaçların eşit sağlandığı Dünya yaratmak”.

“GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZ, KADINLAR GELECEĞİMİZ”

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu​​​Mezitli Soroptimist Kulübü 

2021-2023 Dönem Başkanı​​​​​​2021-2023 Dönem Başkanı

SEVİL KOCA​​​​​​​​Yıldız Sevener

Ayrıntılı Bilgi İçin

SEVİL BAYÇU

TSKF Başkan Yardımcısı

suzoglu@anadolu.edı.tr

532 764 49 27