Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, organize sanayi bölgeleriyle ilgili hazırlanan yeni taslak metni değerlendirdi. OSB’lerin yönetim kurulları feshedilerek müteşebbis heyetleri aracılığıyla illerde valiler, ilçelerde kaymakamlarca yönetmesini doğru bulmadığını belirten Kızıltan, bunu hem OSB’lerin özerkliği hem de yönetim dinamizminin yok olması anlamında doğru bulmadığını söyledi. Kızıltan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“4562 sayılı OSB Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikler içinde sanayicinin olumlu baktığı konular var; ancak, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ile ilgili yeni taslak metne göre OSB’lerin Yönetim Kurulları fesih edilerek, müteşebbis heyetleri aracılığıyla yönetilmesi ve illerde valiler, ilçelerde ise kaymakamların OSB’leri yönetmesinin taslak metne alınmasını hem OSB’lerin özerkliği anlamında hem de yönetim dinamizminin yok olması anlamında doğru bulmuyoruz.  OSB’lerde yatırım yapan, hem arsasına para veren, hem tüm üst yapısını kendi finanse eden hem de aidat veren sanayicilerin kamu tarafından yönetilmesini doğru bulmuyoruz. Bu sistem hem iş dünyasının dinamizmini yavaşlatır hem de tüm üretim ve yatırım süreçlerini bürokrasiye boğar. Biz serbest ekonomiyi benimsemiş bir ülke olarak devletin ekonomideki müdahalelerini azaltırken, özel sektörü güçlendirirken böylesi tersi bir yaklaşımın saniye bir katkısı olmayacaktır. Tüm yatırımını kendi yapan sanayici kendisini yönetebilmelidir. OSB’lerin kuruluş aşamalarında müteşebbis heyetleri önemlidir. Kamu ilişkilerini kurarken kurulma süreçleri sancılı olur ama OSB’ler kuruluşlarını tamamladıktan sonra müteşebbis heyetlerine gerek yoktur. Sanayicimizin kendisini yönetebilecek çapı vardır.”