İletişim teknolojisindeki büyük ve hızlı gelişmeler,  en belirgin sonuçlarını iletişim, haberleşme/haber alma alanında gösterdi.

Geleneksel iletişim kanalları, yeni medya imkânları karşısında hem çok yavaş hem çok gecikmeli kaldı.

Öte yandan, habere ilişkin  bilgilerin hızla güncellenmesi bakımından, geleneksel kanallar yetersiz oldu.

Sözü “ İnternet Gazeteciliği” ne getirmek istiyoruz.

Çağdaş iletişim ihtiyaçları, hayatın dinamizmi ve mobil telefonlar başta olmak üzere; internet erişimli cihazların el altında olması, İnternet Gazeteciliği’ni teknolojik açıdan tartışmasız öncü duruma taşıdı.

“Sosyal-medya” kaynaklı haberlerin denetimsizliği, doğrulanma sıkıntısı, haber niteliğindeki sakatlıklar ve yaygın olarak da yalan  olma özelliği karşısında, kamunun doğru ve nitelikli habere hızla erişimi açısından İnternet Gazeteciliği rakipsiz öncüdür.

*                     *                     *

Elbette haberin nesnel olması; olguların abartılmadan ya da kimi yanları saklanmadan bütün olarak verilmesi; reklam diline dayalı bir övgüyle paketlenmemesi; özetle habere ve insana, iletişime ve topluma saygılı olunması gerekir.

Oysa günümüzde Algı Operasyonları habercilik alanını ele geçirmiştir. Politika başta olmak üzere, farklı amaçlar için haberlerle oynanmakta, kirli bir habercilik medyayı ele geçirmektedir.

Okurun zekasına  ve hayata, gerçeklere hakaret eden bir sunumla haberi kesip biçen operasyonel  bir iletişim tarzı egemendir.

*                     *                     *

Mersin’de bu bağlamda ciddi bir kaliteli ve temiz haber açığı vardır.Nesnel bir sunuma, dürüst bir yoruma dayalı kaliteli habercilik;

*Kamuoyu oluşturmak,

*Siyaset kültürünü geliştirmek,

*Hemşerilik bilincini yerleştirmek,

*Demokratik katılım ve eleştiri hakkını olgunlaştırmak için zorunludur.

MERSİN MEDYA-TEK, hemen her haberinde test edilebileceği üzere, bu anlamda dürüst, özenli, takipte ısrarlı ve donanımlı yorum bütünlüğünde kaliteli bir İnternet Gazeteciliği için  buluşmayı teklif ediyor.

MERSİN MEDYA-TEK, Mersin genelinde saygın, alanında yıllardır kente değer katan verimleriyle tanınmış isimlerin yazıları dışında;

*Çağdaş, vizyoner bir anlayışla,

*Temiz bir Türkçeyle,

*Dürüst yorumlarıyla

*Kaliteli ve doğru bir habercilik anlayışıyla size ulaşacaktır.

Özellikle: Operasyonel amaçlı algı oluşturan kirli ya da reklam haberciliğine tenezzül etmeden; demokratik kültürün  ve hemşerilik bilincinin gelişimi için çalışacağız.

                                                                                   MERSİN MEDYA-TEK