Mersin Orman Bölge Müdürlüğü olarak milletimizin emaneti olan ormanların korunması ve geliştirilmesi görevini yerine getiren tüm personelimizin güvenliği her şeyin başında gelmektedir.

6331 Sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kapsamında bulunan Bölge Müdürlüğümüz ve bağlı orman işletme müdürlüklerinde gerekli her türlü iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınmaktadır. Ormanlarımızda bakım, koruma, ağaçlandırma, üretim, yangınla mücadele vb işler iş sağlığı ve güvenliği esasları çerçevesinde icra edilmektedir. İş kazalarının % 88’i çalışandan kaynaklı “Tehlikeli Hareketlerden” oluştuğundan kazaları önlemede en önemli görev çalışanlara düşmektedir.  Bu amaçla Eğitim-Kontrol-Denetim faaliyetlerimiz yıl boyu devam etmektedir.

Bu kapsamda Mersin Orman Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde Mut ve Tarsus Orman İşletme Müdürlüğünde Orköy Şube Müdürü Zafer Kızıl tarafından risk değerlendirmesinin yapılması, acil eylem planlarının hazırlanması, risk değerlendirmesine göre tedbirlerin alınması, iş sağlığı ve güvenliği kurullarının oluşturulması, temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi başta olmak üzere tüm çalışanlara eğitim verildi. Ayrıca risklerin ortadan kaldırılması, bu mümkün değil ise kabul edilebilir seviyeye indirilmesi, kişisel koruyucu donanımlar verilmesi, sağlık muayenelerinin yaptırılması, İSG profesyonellerinin (İş Güvenlik Uzmanı, İşyeri Hekimi) görevlendirilmesi, kontrol-denetim yapılması iş sağlığı ve güvenliği konularında da bilgi verildi.