Bowls of various legumes (chickpeas, green peas, red lentils, canadian lentils, indian lentils, black lentils, green lentils; yellow peas, green mung beans) on wooden background

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarım ve gıda sektörüne ilişkin önümüzdeki on yıllık öngörüleri içeren raporuna göre önümüzdeki on yıllık süreçte hızlı kentleşme, değişen yaşam koşulları ve yoğun çalışma şartları ile ilişkili olarak sağlıklı, hazır ve atıştırmalık gıdalara olan talebin önemli ölçüde yükselmesi tahmin edilmektedir.

Nitekim bakliyat üretiminde ve ticaretinde söz sahibi olan Kanada, Amerika ve Avustralya gibi gelişmiş ülkelerde bakliyat tüketiminin niteliği bu yönde farklılaşmaktadır.

Özellikle gelir seviyesi açısından öne çıkan bu ülkelerde bakliyat ürünlerinin kendisinin tüketim düzeyi son derece düşüktür. Ancak bu ülkeler bakliyat ürünlerini yaygın olarak konserve, humus, cips, bakliyat unundan ekmek, kek, pasta vb. türev ürünler şeklinde tüketmektedirler.

Bakliyatta Tüketim Alışkanlıkları Değişiyor

Bakliyatta değişen tüketim alışkanlıkları gerçeğinden hareketle, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından yürütülmekte olan 2021 Yılı Yenilik ve Verimlilik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında, Mersin Ticaret Borsası olarak hazırladığımız Bakliyat Araştırma Merkezi projemiz kabul edilmiştir.

ÇKA tarafından kabul edilerek, desteklenmeye değer bulunan projemiz ile:

* İnovatif, katma değeri yüksek, niş hedeflere yönelik bakliyat türev ürünleri geliştirilmek amacıyla Mersin’de bir Ar-Ge merkezi kurulması,

* Hâlihazırda yalnızca ayıklama ve paketlemeyi içeren bakliyat işleme prosesini Ar-Ge temelli olarak dönüştürüp gıda sektöründeki yeni trendlerle birlikte sektörün gelişiminin ve katma değer yaratma kapasitesinin artırılması,

* Sektörün yüksek katma değerli ürünler ihraç etmesinin sağlanması,

* Bakliyat ürünlerine yönelik dünya genelinde yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda oluşan bilgi birikiminin ülkemize kazandırılması ve sektörün kullanımına sunulması,

* Nihai tüketici tercihlerine cevap verecek şekilde tüketime hazır, lezzetli, sağlıklı ve ekonomik ürünler geliştirilmesi ve bu ürünlerin ticarileştirilerek yaygınlaşmasının sağlanması,

* Sektörde çalışabilecek yeterlilikte Ar-Ge personeli yetiştirilmesi

Hedeflerine ulaşılması amaçlanmaktadır.

Bakliyat sektörümüze yeni ufuklar açacağına inandığımız bu projemizin amacına ulaşmasını diliyoruz. İlgili projeye destek sağlayacak olan Çukurova Kalkınma Ajansının Yönetim Kurulunda görev yapan Mersin ve Adana Valilerimize, Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarımıza, Ajans Genel Sekreteri ile Çalışanlarına, projemize iştirakçi olarak katılan Mersin Üniversitesi ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin yöneticilerine en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Ö. Abdullah Özdemir

Mersin Ticaret Borsası

Yönetim Kurulu Başkanı