Hızlı tren çalışmaları dolayısıyla  Adana – Mersin tren seferleri ulaşıma kapatıldı.

Başta Mersin’in cezalandırıldığı gibi gerçek olmayan  bazı iddialar ortaya atıldı.

Mersin’de tepki ile karşılanan bu durum için, beni de bir çok dostum arayarak konu ile ilgili bir yazıyla eleştirmemi istediler.

Ben de bu konuyu  bütün ayrıntıları  öğrenmek üzere, özellikle Mersin sorunlarıyla yakından ilgilenen, Eski Bakan yardımcısı ve MKYK üyesi Mustafa Sever ile görüşüp konu hakkında son bilgileri almak istedim. Hemen yakından ilgilendiler; gerekli bilgileri ivedilikle verdiği ve bu durumu kendi sayfasında da hemşerilerimizle paylaştığı için teşekkür ediyorum.

Ondan aldığı bilgiler özet olarak şöyle:

285 Kilometrelik Mersin Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı inşaatı, altyapı ve üstyapı işleri ile elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon sistemlerinin kurulumunu kapsamaktadır ve hızla devam etmektedir.

Projenin tamamlanması ile yıllık yolcu miktarı 6.500.000 kişi ve 52.500.000 ton yük taşıma kapasitesine sahip olacaktır.

Projenin yapım çalışmaları devam ederken çalışanların, yöre halkının, tarım arazilerinin, yaban hayatın, biyo- çeşitliliğin ve çevrenin çalışmalardan olumsuz etkilenmemeleri için gerekli hassasiyet gösterilmektedir.

Çalışanlar ve halka yönelik eğitimler verilmekte, bilgilendirmeler yapılmakta ve önleyici tedbirler alınmaktadır.

Projenin önceliği, Anadolu’dan gelecek yük trenlerinin İskenderun ve Mersin limanlarına ulaşmalarını ve ayrıca Mersin-Adana arası banliyö tren işletmeciliği ve Çukurova havalimanın bağlantısının bir an önce tamamlanması yönündedir.

Bu kapsamda, Mersin ve Adana Valilikleri ve Büyükşehir Belediyeleri ile yakın çalışmalar yapılarak, şehirlerin gelecekteki  planlarına uygun olarak dizaynlar yapılmış, hemzemin geçitlerin tamamı kapatılıp 54 adet alt/üst geçitlere çevrilmiş olarak kazalar önlenmiş, can kayıplarının önüne geçilmiş olacaktır.

Özellikle, Mersin – Toprakkale arasında mevcut demiryolu hattının çalışır durumda olması, yapımına yeni başlanılan hatların inşaat faaliyetleri sırasında kullanılan ekip, ekipman ve iş makinalarının,  tren işletmesi altında büyük riskler teşkil etmesi, inşaat faaliyetlerini ve yapım süresini olumsuz etkilemesi, can ve mal kayıplarına sebebiyet vereceği değerlendirilerek ilgili belediyeler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının da görüşleri alınmış; can ve mal güvenliği konusu ve yapım süresinin kısaltılmasının getireceği  faydalar dikkate alınarak Mersin-Yenice hattının  tren trafiğine kapatılmasına karar verilmiştir.

Birinci aşamada, Mersin-Yenice arası hattın 22.04.2024 tarihinde işletmeye kapatılması ve 2026 Nisan ayında çift hat olarak, daha erken işletmeye verilecek ve Mersin limanına ulaşımın temin edilmesi sağlanacaktır.

*         *          *

Olayı hemen art niyetle, siyasi polemik konusu yapmak, projeyi öğrenmeden karşı çıkmak ve eleştirmek yerine, gerçeği öğrenmek ve olası başka çözümler üretmek gerektiğini düşünüyorum.

Bunun için de Mersin Gazeteciler Cemiyeti ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanları çok doğru, çözüm odaklı bir yaklaşımla Adana ve Mersin Büyükşehir Başkanlarına karşılıklı ring seferler konması için çağrıda bulunmuşlardır.

Sn.Mustafa Sever ile görüşmemde kendilerinin de bu projenin takipçisi olacaklarını ve söz verilen süreden önce bitirilmesi için çalışacaklarını söylediler.

Bu çalışmanın, geçici sıkıntılar sonrasında, kentimize ekonomik yönden tahmin edilenin üzerinde çok büyük yarar sağlayacağı muhakkaktır.

Mersin’de her konuda söz söyleyen MEP, MESİAD, TURAB, MERYAD gibi STK’lar için de çalışmaların hızla tamamlanmasını sağlamakta  öneriler ve katkı verici çalışmalar için  bir hizmet fırsatıdır.

Ben de konuyu doğrudan izleyeceğim; gelişmelerle ilgili olarak gerekli uyarıları yapacağım ve kıymetli okur hemşerilerimle her aşamada  paylaşacağım.

HARUN ARSLAN……26 Nisan 2024