Sayın Vahap Seçer,

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı

Sayın Başkan,

03 Haziran 2021 günü Mersin Kongre Merkezi’nde şairimiz Nazım

Hikmet’i şiirleriyle anlatan müzikli tiyatro oyununu seyrettik. Oyun,

orkestra, koro, solistler ve dansçılardan oluşan zengin bir kadro tarafından

icra edildi. Hiç tanımadığımız sanatçılar hem teatral, hem müzikal yönden

başarılı idiler.

Büyükşehir Belediye Tiyatrosu’na ülkemizin önemli tiyatro uzmanlarından

oluşturduğunuz jürinin değerlendirmesi ve seçmesiyle, 23 yetenekli sanatçı

ve yönetmeni ekibe katmış olduğunuzu öğrendik.

Yıllardan bu yana Mersin’de tiyatronun gelişimini sabırsızlıkla bekleyen,

otuz iki yıldır kentimizin sanatta ilerlemesini arzulayan ve bu doğrultuda

gönüllülük ve özveri içinde çalışan sanat gönüllüleri olarak, başarısı

yukarılara tırmanmakta olan tiyatro ekibini ve sahneye koydukları müzikali

izlemekten büyük mutluluk duyduk.

Size, tiyatroya ve sanata verdiğiniz önem, aktardığınız imkânlar; doğru

sanatçıları, doğru yönetmeni seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Temsil akşamı

seyirciler oyun bitiminde dakikalarca alkışlayarak ortaya çıkan başarıyı

kutladılar, teşekkürün bir çeşidini gösterdiler.

Sanat içimizdeki rahatsızlıkları, çözümsüzlükleri, karamsarlığı,

umutsuzluğu ve şiddete eğilimini azaltabilir; bizi daha barışık, duyarlı,

beğeni düzeyi yükselmiş insan yapabilir; yaşama sevincimizi yükseltebilir,

bize güç, cesaret, teselli verebilir; yeteneklerimizin, becerilerimizin,

yaratıcılığımızın ortaya çıkmasını, küçük belirtilerden tüm insanlığı

besleyecek, toplumlarını yüceltecek eserlerin, performansların üretilmesini

sağlayabilir.

Dünyada tatbik edilen otuz beş bin meslekten, ülkemizde sadece üç bin beş

yüzünün uygulama alanı bulduğu söylenmektedir. Sanat sektörü çevrilen

filmlerle, yazılan ve oynanan temsillerle, sergilerle, edebi eserlerle, dikilen

anıtlarla, resimlerle, operalarla, üretilen müzik aletleriyle, kurslar ve

okullarla,

çizimlerle, desenlerle, müzayedelerle, müzelerle, endüstrisiyle çok büyük

istihdam kaynağıdır. Sanata yatırım, karşılığını hem bireysel, hem

toplumsal mutluluk, hem refah olarak geri ödemektedir. Bazı temsillerin

aynı salonda tek başına, yıllarca oynandığını ve tüm dünyadan yıllar

boyunca izleyici çekebildiğini biliyoruz. “Cats” oyunu aynı tiyatroda hem

Broadway’de, hem Viyana’da yıllarca oynanmıştır ardından dünya

turnesine çıkmıştır.

Yıllardan bu yana yaşamlarımızı güzelleştirmek ve yaşam kalitemizi

yükseltmek ve insanımızı yüceltmek için, kentimizi bir sanat kenti yapmak

için çalışıyoruz.

Otuz yıl önce kentimizde olmayan birçok sanat kurumu, bizim de

katkımızla artık vardır ve çoğalmaktadır. Talepkar çağdaş izleyicimiz

çoğalmıştır. Biz sanat gönüllülerinin, çekmecelerinde sayısız proje

birikmiştir.Atılan her yeni adımda heyecanımız biraz daha yükselmektedir;

duygularımızı, özlemlerimizi, nasıl bir kentte yaşamak istediğimizi anlayan

insanlarla, topluluklarla, kurumlarla kol kola giriyoruz. İnsanlarımız

şansımızdır.

Sayın Başkan,

Sanatla ilgili atılımlarınız, yeni örgütlenmeleriniz, yeni diyaloglar

aramanız, çalışmalarımızı güçlendiriyor. Çalışmalarınızda müşterek

vizyonumuzu ve misyonumuzu görmek Mersin’in geleceği konusunda bizi

umutlandırıyor.

Çalışmalarınızda ve yeşeren işbirliklerimizde; kültür, sanat, kenti Mersin’i

kurmada başarılar diliyoruz. Saygılar sunuyoruz.

AKOB Başkanı

H. Fazıl Tütüner