Ağustos 2021’de kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre %30,7 artış oldu.

 • Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %30,7 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %24,8 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı %14,3 azalmıştır.  
 • Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %28,7 kapanan kooperatif sayısında %4,6 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %3,1 artış olmuştur.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %5,9 azalış oldu.

 • Ağustos 2021’de, Ağustos 2020’ye göre kurulan şirket sayısı %5,9 kurulan kooperatif sayısı %33,3 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %30,2 oranında azalmıştır.
 • Ağustos 2021’de, kapanan şirket sayısı 2020 yılının aynı ayına göre %7 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %19,7 kapanan kooperatif sayısında % 78,1 oranında artış olmuştur.

2021 Ağustos Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ
ŞİRKET
TÜRÜ
AĞUSTOS 2021TEMMUZ  2021Bir Önceki Aya Göre Değişim     (%)AĞUSTOS 2020Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%)OCAK- AĞUSTOS   (8 Aylık)
20202021Değişim       (%)
Kurulan*Şirket8.8046.73530,79.352-5,963.30970.20810,9
Kooperatif96112-14,3144-33,3960931-3,0
Ger.Kişi Tic.İşl.1.9351.55124,82.772-30,220.04617.815-11,1
TasfiyeŞirket1.0971.0534,288424,19.01410.20213,2
Kooperatif1219922,227348,220736375,4
Kapanan**Şirket1.3281.03228,71.2417,08.4927.793-8,2
Kooperatif1141094,66478,13793872,1
Ger.Kişi Tic.İşl.1.3421.3023,11.12119,715.05513.368-11,2

* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir.

* * Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini  kapsamamaktadır. 2021 yılı Ağustos ayında 131 Ocak-Ağustos döneminde 21.371 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

Ağustos 2021’de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

 • Ağustos 2021’de kurulan toplam 8.900 şirket ve kooperatifin %86,4’ü limited şirket, %12,6’sı anonim şirket, %1,1’i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %39,4’ü İstanbul, %9,6’sı Ankara, %6,8’i İzmir’de kurulmuştur.
 • Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

Ağustos 2021’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre             %12,5 oranında azaldı.

 • 2021 yılında toplam 71.139 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 60.886 limited şirket, toplam sermayenin %52,3’ünü, 9.307 anonim şirket ise %47,7’sini oluşturmaktadır. Ağustos ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Temmuz ayına göre %12,5 oranında azalmıştır.

2021 Ağustos Ayı Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

 Şirket TürleriGenel Toplam
AnonimKollektifKomanditLimitedKooperatif
HAZİRAN 2021Sayı1.2522 8.3061209.680
Sermaye (TL)1.499.920.1391.005.000 3.879.592.150 5.380.517.289
TEMMUZ 2021Sayı9393 5.7931126.847
Sermaye (TL)2.491.407.6342.100.000 2.826.718.450 5.320.226.084
AĞUSTOS 2021Sayı1.1171 7.686968.900
Sermaye (TL)1.187.892.5460 3.466.525.650 4.654.418.196
2021 TOPLAMSayı9.30715 60.88693171.139
Sermaye (TL)25.199.078.4626.625.000 27.591.893.575 52.797.597.037

Ağustos 2021’de şirket ve kooperatiflerin 2.980’i ticaret, 1.404’ü imalat ve 934’ü inşaat sektöründe kurulmuştur. 773 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

 • Ağustos 2021’de şirket ve kooperatiflerin 2.980’i ticaret, 1.404’ü imalat ve 934’ü inşaat sektöründe kurulmuştur. Ağustos 2021’de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 773’ü toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 495’i inşaat, 244’ü imalat faaliyetleri sektöründedir.
 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 404’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 229’u inşaat 174’ü imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 545’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 214’ü inşaat, 138’i imalat sektöründedir.

Ağustos 2021’de kurulan 96 Kooperatifin 55’i Konut Yapı Kooperatifidir.

 • Ağustos 2021’de kurulan 96 Kooperatifin 55’i Konut Yapı Kooperatifi, 16’sı İşletme Kooperatifi 9’u Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kurulmuştur.

Ağustos 2021’de 1.199 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

 • Ağustos 2021’de kurulan 1.199 yabancı ortak sermayeli şirketin 665’i Türkiye, 91’i İran, 34’ü Suriye ortaklı olarak kurulmuştur.
 • Kurulan 1.199 yabancı ortak sermayeli şirketin 115’i anonim, 1.084’ü limited şirkettir. 2021 yılında kurulan şirketlerin 1.149’u Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 428’i İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri ve 440’ı Gayrimenkul acenteleri sektöründe kurulmuştur.
 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin %83,4’ünü yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.
 AnonimLimitedGenel Toplam
HAZİRAN 2021Sayı1281.1651.293
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)83.840.989487.357.050571.198.039
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL)75.301.872398.838.375474.140.247
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)89,881,883,0
TEMMUZ 2021Sayı80865945
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)168.161.000491.205.000659.366.000
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)163.674.236399.656.600563.330.836
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)97,381,485,4
AĞUSTOS 2021Sayı1151.0841.199
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)204.037.133526.705.000730.742.133
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)110.365.686427.706.303538.071.989
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)54,181,273,6
TOPLAMSayı8167.3068.122
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)1.745.192.7883.435.947.0505.181.139.838
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)1.468.010.6402.854.182.2284.322.192.868
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)84,183,183,4

Not: Yıllık olarak kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin,  sermaye uyruklarının illere ve faaliyet alanlarına göre dağılımlarının görüleceği tablolar hazırlanmıştır. İlgili tablolara http://www.tobb.org.tr/resmi-istatistik bağlantısından ulaşabilirsiniz.

                    Anonim, Limited, Kooperatif, Komandit, Kollektif  Şirket  toplamları                     Gerçek Kişi Ticari İşletmesi

  Bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 22 Ekim 2021’dir.

Ayrıntılı tablo ve grafiklere www.tobb.org.tr/resmi-istatistik  adresinden erişebilirsiniz.