Kamuoyunda korsan taşımacılık şeklinde tabir edilen mevzuata aykırı, yetkisiz/izinsiz olarak yapılan taşımacılık haksız rekabet oluşturması yanında vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yolculuk yapma haklarını ve trafik güvenliğini olumsuz yönde etkilemektedir.

Bu tür taşımacılık faaliyet ve girişimleriyle periyodik olarak yürütülen trafik denetimleri yoluyla mücadele edilmekte olup bu kapsamda karayollarımızda yetkisiz/izinsiz ve güvensiz taşımacılığı engellemek amacıyla yapılan denetimlerde; izinsiz olarak, ilimize diğer illerden gelen ancak güzergah izni almadan, kapasitesinin üstünde ve mevcut güzergahı dışında taşımacılık yapan, personel çalışma belgesi olmadan araç kullanan ve yolcu listesi dışında yolcu taşıyan araçlara 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek-2/3 maddeleri gereğince; Büyükşehir Belediyesi’nden izin ruhsatı almadan, alınan izin ve ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında ticari taşımacılık yapan ve izin alınan güzergah dışında ticari yolcu taşımacılığı yapan (korsan taşımacılık yapan araç ve sürücüleri) araç ve sürücülerine gerekli trafik yönünden ceza işlem uygulanarak araçlar kanunda belirtilen süreler dahilinde trafikten men edilmektedir.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz tarafından 2021 yılı ilk 8 ayda yolcu taşımacılığı yapan 109.395 araç kontrol edilmiş, 5.224 araca trafik yönünden işlem yapılmış ve 203 araç trafikten men edildi.

2021 yılı ilk 8 ayda 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek-2/3 maddelerini ihlal eden korsan taşımacılık yapan 53 araç, kanunda belirtilen süreler dahilinde trafikten men edildi.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.