Bölge Müdürlüğümüz diğer işletmelerinde olduğu gibi Mut Orman İşletme Müdürlüğümüzde de kızılçam endüstriyel ağaçlandırma sahalarında üretim ve kök sökümlerinden sonra makineli toprak işleme çalışmalarına başlandı.

Bölge Müdürlüğümüz Ağaçlandırma Şube Müdürü Rıza Güleç ve Şube Mühendisi H. Ali Şahin yapılan çalışmaları yerinde denetlediler. Denetim esnasında yüklenici firma yetkilisi ile Mut Orman İşletme Müdürlüğümüz Ağaçlandırma Şefi Ali Ceylan, Mut Ağaçlandırma Şefliği Mühendisi Ayşe Deniz Erdeğer ve Danışmanlık Firması Orman Mühendisi Hatice İpek de hazır bulundular.

Toprak işlemesi yapılan bu sahalara 2021 yılı sonbahar dikim sezonunda, kızılçam fidan dikimi yapılacaktır. Dikilen bu fidanlar dikenli tel çitler ile korumaya alınacak ve 3 yıl boyunca ot alma-çapalama işlemine tabi tutulacaktır.