Orman Genel Müdürlüğü’müzce 19-28 Nisan 2022 tarihleri arasında hazırlanan “Karabağ Tarım ve Kırsal Kalkınma Eylem Planı” nda yer alan 59. Ve 66. Ormancılık Eylem maddeleri kapsamında Azerbaycan-Karabağ-Cebrail’de Türkiye Azerbaycan Dostluk Ormanında yapacakları ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmak üzere; Mersin Orman Bölge Müdürlüğümüz, Tarsus Fidanlık Şefliğinden Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti adına bedelsiz olarak bin 235 adet Tüplü Londra Çınarı, bin 830 adet Tüplü Güvey Kandili, bin adet Tüplü Mazı (Yeşil Piramidal), 2 bin 200 adet Tüplü Defne, bin 900 adet Kaplı Defne ve 4 bin adet Fıstıkçamı olmak üzere toplamda 12 bin 335 adet fidanın yüklemesi tamamlanarak kardeş Ülke Azerbaycan’a yola çıkmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile Azerbaycan Tarım Bakanlığı tarafından “Tarımda Modern Teknolojilerin Paylaşımı ve Tarımsal Eğitim Konusunda İş birliği Niyet Beyanı” kapsamında Karabağ’da tahrip olan orman alanlarının ve yerleşim yerleri ile Karabağ-Cebrayıl bölgesinde kurulmuş olan Dostluk Ormanında yapacakları ağaçlandırma çalışmalarında başarılar dileriz.

Fidanlarımız kardeşliğimize can olsun.

default