MESİAD bünyesinde çok değerli, kentimize yatırım yapan, istihdam sağlayan, kent ekonomisine katkı veren işadamları vardır.

Günümüzde çok büyük, başarılı firmaların yaptıkları ortaklıklarla kurdukları yeni firmaların başarısız olduğu örnekleri de sıklıkla görürüz.

Hayatın akışı böyledir; kendi başına başarılı olan insanlar ya da firmalar, ortaklıkta aynı başarıyı gösteremeyebilir.

MESİAD da maalesef böyle olmuş;  alanlarında başarılı iş adamları, bu ortaklaşa kurumsal yapıda başarı elde edememişlerdir.

Buna örnek hem ülkemize hem de kentimize katkı sağlayan saygı ve takdirle andığım Musa Timur, Mustafa Güler, Ali Doğan, Mehmet Deniz gibi Başkanları ve bazı yönetim kurulu üyelerini hatırlıyorum.

Yine MESİAD içerisinde ayrımcılıktan dolayı kutuplaşmalar olmuş ve yapısına zarar vermiştir.

MESİAD bünyesinde bir de buranın adından yararlanarak ekonomik rant sağlamaya çalışan ve yıllarca bu bünyenin içerisinde bulunan kişiler de bu başarısızlıkta rol almışlardır. 

Sonuçta bir büyük hazinenin üzerinde oturup bundan yararlanamayan

Mersin’de kurulu düzenin bozulmamasında, kentin gelişememesinin sürmesinde MESİAD da isteyerek ya da istemeyerek rol almıştır.

Kurumsal yapının amaçlar ve üyelerin zihniyeti bağlamında olumlu özellikler taşıması, kendi başına başarı getirmiyor; kentteki dinamik yapı, özellikle farklı hesaplara dayalı pozisyon alışlar ve gündelik siyaset dilinin zehirlediği kamusal alan, kişileri ve kurumları hiç farkında olmadan sürüklüyor ve sonuçta MESİAD gibi çok önemli işlevleri olabilecek, bünyesinde çok başarılı, kıymetli insanları barındıran bir yapı neredeyse bir vitrine dönüşmekle kalmıyor, kentin gelişimine de gereğinde katılamıyor.

MESİAD’ın 30. Kuruluş Yılı, görkemli bir törenle kutlanmasını basından izledim.

Kent protokolünün çoğunluğu, her yıl olduğu gibi kutlamaya katıldı.

Kentin tüm dinamikleri, iş adamları, STK başkanları oradaydı.

Neredeyse katılanların tümü birer plaket aldı; kimileri de birden fazla plaket aldı ve bazıları da birbirlerine plaket verdi.

Özetle; çok uzun bir plaket alışverişi töreni sürdü.

Maalesef 30 yıl içerisinde çok fikir üretmişler, çok konuşmuşlar ama kendi gayretleri ile kent ekonomisine katkı vermiş somut bir projeleri ve yaptırımları yoktur.

Her yeni başkan seçildiğinde yeni bir ümitle ve beklentilerle destekledik. Maalesef değişen bir şey olmadı…

Her dönem sonu ödüllerle, plaketlerle, geniş protokol katılımlarıyla ve” her projede ilk kıvılcımı biz çaktık! ” söylemiyle süslendi.

(devam edecek)

HARUN ARSLAN…..30 Nisan 2024