Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ormancılık faaliyetlerini inceledi. 

Bölge Müdürü Akduman’a, Ağaçlandırma Şube Müdürü Rıza Güleç, Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş, şefler ve orman muhafaza memurları eşlik etti. 

Bölge Müdürü Akduman Alaköprü Şefliği, Alaköprü Barajı su toplama havzasındaki toprak muhafaza ağaçlandırma sahasında incelemelerde bulundu. Yapılması gereken teknik müdahaleler konusunda gerekli talimatları verdi.

Kesmece Şefliğinde 2020 yılında, 363 nolu bölmede 31 hektar alanda sedir gençleştirme tohumlama kesimi ve meror tipi toprak işlemesi yapılan sahaları inceleyen Bölge Müdürü Akduman, sahadaki sedir gençliğinin durumunun gayet iyi ve başarılı olduğu görüldü.

Rehabilitasyon sahalarında meror tipi toprak işlemesi sonrası sedir tohum ekimi yoluyla yapılan rehabilitasyon çalışması yerinde incelendi. Ayrıca, amenajman planında boşluklu görünen, aktüel durumunda alt tabakada sedir gençliklerinin bulunduğu alanlarda da rehabilitasyon çerçevesinde yapılan boşaltma kesimleri sonrasında yapılacak gençlik bakımına ilişkin talimatlarda bulunuldu.