Akdeniz Opera ve Bale Kulübü “AKOB”, Mersin kent kurum ve
kuruluşlarının işbirliğiyle ve Mersinli sanatseverlerin katkılarıyla ülkemiz
genç müzisyenlerinin bir araya gelerek ODA MÜZİĞİ GRUPLARI
oluşturmalarını teşvik etmek, bu müzisyenlerin tanınmalarını sağlamak ve
oda müziğine olan ilgiyi arttırmak amacıyla düzenlediği AKOB ULUSAL
ODA MÜZİĞİ YARIŞMASI’nın dördüncüsünü 26-27 HAZİRAN 2021
Cumartesi/Pazar günleri gerçekleştirecektir.
Pandemi dolayısıyla geçen yıl ertelenen yarışma, koşullarının devamı
nedeniyle bu yıl video kayıtları üzerinden yapılacaktır. Yarışmacı grupların
AKOB sosyal medya hesaplarından ilan edilen şartnamede belirtildiği
şekilde ilettikleri video kayıtları, Mersin’de bir araya gelecek olan Seçici
Kurul tarafından iki gün boyunca birlikte değerlendirilecektir. Yarışma
sonuçları/ödül töreni online olarak AKOB sosyal medya hesabından
gerçekleştirilecektir.
Ulusal boyutta dördüncüsü düzenlenecek yarışmaya 1 Ocak 1993 (28
yaşını geçmemiş olacak) tarihinden sonra doğmuş olan, Türkiye’de
herhangi bir konservatuvar, müzik fakültesi, müzik okulu veya eşdeğer bir
kurumda ve yurt dışında benzer eğitim kurumlarında öğrenciliklerini
sürdürdüğünü veya mezun olduğunu belgeleyen T.C. uyruklu sanatçılar
katılabileceklerdir.

SEÇİCİ KURUL
YARIŞMA ONURSAL BAŞKANI:
Fazıl TÜTÜNER- Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Derneği (AKOB)
Yönetim Kurulu Başkanı

JÜRİ BAŞKANI:
Hüseyin SERMET- Piyanist- Devlet Sanatçısı

JÜRİ ÜYELERİ:
Prof. Dr. Toğrul GANİYEV- Keman Sanatçısı
Azerbaycan Devlet Sanatçısı/ Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar
Üniversitesi İcra Sanatları Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hasan UÇARSU- Besteci
T.C. Mimar Sinan Üniversitesi- İstanbul Devlet Konservatuvarı Bestecilik
ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı
Doçent Dr. Halit TURGAY- Flütist- Besteci
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İcra Sanatları Fakültesi
Dekan Yardımcısı/ Çalgı Eğitimi Bölüm Başkanı
Münif AKALIN- Orkestra Şefi- Viyolonsel Sanatçısı
Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı

YARIŞMA ÖDÜLLERİ
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
5000 (Beşbin)TL Para Ödülü
Birincilik Ödülü alan oda müziği grubu AKOB tarafından Mersin’de
düzenlenecek bir konsere de hak kazanacaktır. Bu konser için grup
üyelerinin yurtiçi ulaşım ve konaklama ücretleri AKOB tarafından
karşılanacaktır. (Konser pandemi koşulları değerlendirilerek
gerçekleştirilecektir.)
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
3000 (Üçbin) TL Para Ödülü.
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
2000 (İkibin) TL Para Ödülü.
MANSİYON ÖDÜLÜ
1000 (Bin) TL Para Ödülü