TİNGADER Basın Sözcüsü Enes Osman ABA yaptığı açıklamada; Nobel Barış Ödülü gerçekten, Ulusların ve halkların kardeşliğini savunan, barışı sağlayan kurum ve kuruluşlara verilen bir ödül ise bu ödül Türkiye’ye verilmelidir.

 Türkiye, Yurtta Sulh Cihanda Sulh yüksek diplomasi trafiği yürüterek, tüm Dünya’da umudun kapısı lider ülkeye dönüşmüştür. Ülkemiz neredeyse dünyadaki tüm sorunlu bölgelere el atmaktadır. Ukrayna-Rusya krizi yüzünden akamete uğrayan gıda tedarik krizine müdahil olmuş, Birleşmiş Milletleri de sürecin paydaşı haline getirerek, Tahıl-gıda koridorunu hayata geçirmiştir. Böylelikle yoksul ülkelerin gıdaya ulaşması sağlanmış Küresel açlık krizine çözüm üretmiştir. Rusya ve Ukrayna arasında vuku bulan savaşta iki yüz rehinenin takası konusunda arabuluculuk rolünü yerine getirmiştir. Konu ile yetkililerin, teknik detaylar üzerinde çalıştığı bilinmektedir. Sırbistan- Kosova arasında ortaya çıkan, sorunları çözmek için devlet yöneticileri vakit kaybetmeden bölgeye giderek çatışmaların önüne geçilmiş, taraflar ile görüşülmüş ve savaşın dinamikleri  ortadan kaldırılmıştır. Türkiye’nin sürece müdahil olmasıyla, Libya Savaşı bitirilmiş ve hayatın normale dönüşü yönünde adımlar hızla atılmıştır. Öyle ki ulusal birlik hükümeti petrol bakanı Muhammed AVN:

Yaptığı açıklama çok  önemlidir. Ne demişti Muhammet AVN? petrol bulunması muhtemel alanlar, Türkiye ile yapılan anlaşma kapsamında yer alıyor ifadesi Libya’da Türkiye’nin hamiliğinin tescilidir.

Türkiye, Ermenistan’ın provokasyonlarıyla ilgili Azerbaycan’ın yanında durarak,  Ermenilerin Azeri topraklarına saldırmasını  önlemiş ve dağlık Karabağ’ın tekrar Özgürleşmesinde başat rol oynamıştır. Türkiye’nin alanda ve diplomaside gösterdiği yerinde caydırıcılık, kısa zamanda sonuç vermiştir. Türkiye aynı zamanda yaptığı politik manevralarla ,Ermeni diyasporası tarafından kullanılan, Ermeni halkınında gerçekleri görmeye başlamasına vesile olmaktadır. Türkiye Katar ile Körfez ülkeleri arasında süren soğuk savaşı, askeri doktrinlerinlerinde ki caydırıcılıkla düzeltmiş, bölge tekrardan diyalog ve barış iklimine dönmüştür. Mülteci krizi ile ilgili konu insani hassasiyetler temelinde BM’ye taşınmış ve Yunanistan mezalimliği görsel verilerle tüm dünyaya anlatılmıştır. Türkiye’nin Suriyelilerin evlerine dönüşü için yapılan alt yapı çalışmaları ve evlerin görsel sunumu dövizlerlerle kürsüde tüm dünyaya ilan edilmiştir. Dünya beşten büyüktür mottosu tekrar tekrar ifade edilmiş, güçlünün değil haklının önemli olduğu bir düzenin gerekliliği vurgulanmıştır. İngilizlerin Kraliçenin ölümü üzerinden dünyaya vermek istediği imparatorluk mesajı (Devlet Başkanlarının otobüslere sıra ile bindirilmesi) ki başarılı olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti tarafından görülmüş ve bu siyasi istismar oyununa düşülmemiştir. Ez cümle, Nobel Barış Ödülü Orta Doğu’yu yangın yerine çeviren ABD başkanlarına değil, tüm Dünya’ya barış getiren ve bunun için maddi manevi mücadele eden, Türkiye Cumhuriyeti Devletininin gıyabında, Cumhurbaşkanı Sayın ERDOĞAN’a verilmelidir.