Harun ARSLAN

Kent konseyleri aslında kent için çok önemli yol gösterici ve yararlı olabilecek oluşumlardır.

Oysa bugüne kadar kente önemli bir yararlarının dokunduğunu ve tek bir başarı öykülerinin olduğunu söyleyemeyiz. 

Personel, zaman ve bütçe olarak da Belediyelerimize yük getirmişlerdir.

Hatta Belediyeye ve kentimize zarar verdiği dönemleri bile yaşadık. Bir dönem Devlet yatırımları, Devlet güvenliği, stratejik askeri noktalar konusuna bile girerek hadlerini aştıkları dönemleri, bazen de kör siyasetin içine girdiklerini, gereksiz, sonuçsuz çevreci mücadelelerde bulunduklarını hatırlarız.

İsterim ki her kent konseyi, dönemlerinde kente önemli katkı verecek tek bir proje ele alsın, bunun gerçekleşmesi için uğraş versin, başarsın. 

Başaramazsa da gayret gösterdiler, ellerinden geleni yaptılar ama olmadı diyebilmeliyiz.

Bu bağlamda ve nihayet, Mezitli Kent Konseyi kente yararlı olabilecek bir önemli girişimde bulundu. Bir basın bildirisi yayımladı ve çözüm de önerdi.

Kısaca basın bildirisine bakalım:

Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, Mezitli’de bulunan İçişleri Bakanlığı Eğitim Tesisleri’nin çürümeye terk edilmesine karşı tepkisini dile getirdi. Tesislerin kurtarılması ve yeniden kullanıma açılması konusunda çözüm yolları da öneren Başkan Gelbul, “Ankara ve Adana Büyükşehir Belediyelerinin bu alandaki hisseleri kamulaştırılarak bedellerinin ödenmesi veya borçlarından mahsup edilmesi ile imar planında Kamu Alanı olarak görünen parselin tamamının mülkiyeti İçişleri Bakanlığına geçer. Böylece çürümeye terk edilen ve halkın parasıyla yapılan bu tesis halkın yararına kullanılabilir” dedi. 

Şöyle devam ediliyor:

Evet; bu yolla tesisi çürümekten kurtarabiliriz; ama bugüne kadar bir gelişme olmadı. Elbette Mezitli Belediyesi / Mezitli Kent Konseyi olarak buranın alınmasına tek başımıza gücümüzün yetmesi mümkün değil. 

Çeşitli alanlarda kullanılması için de toplum kuruluşlarına tekliflerde bulunabiliriz. Örneğin M.İ. Y Tesisi, Sağlık Tesisi, Su Sporları gibi kullanımlar için düşünülebilir. Elbette  KİMSEYE RANT KAPISI OLMASIN ! Bu alanın rant kapısı değil, toplumsal olarak kamunun yararına tekrardan kazandırılması gerekiyor.

Mezitli gibi her gün değeri artan bir yerde denize sıfır bir yerin değerlendirilmemesi bizleri ve tüm halkımızı üzüyor.”

*        *       *

Kısa bir süre önce ben de bu konuda bir köşe yazısı yazmıştım. Kısaca şöyle idi:

“Çok önemli bir kamusal hizmet potansiyeli taşıyan, ama nedense yıllardır bir mezbele konumunda beklemeye terk edilmiş bir kamu mülkünden söz etmek isterim.

Mezitli sahilinin en güzel yerinde kaderine terk edilmiş bir tesis var: 

Hâlâ eski adıyla anılan İç İşleri Bakanlığı Tesisleri

Bir zamanlar ilgili bakanlıkça kullanılan bu eğitim ve dinlenme tesisi, uzun yıllardır adeta çürümeye tek edilmiş; bakımsızlıktan her gün biraz daha harabeye dönmektedir. Hizmet döneminde kullanılan tesisler, alt yapı ve diğer müştemilat, zaman içinde bakımsızlıktan dökülse de, toparlanabilir halde duruyor.

Şimdi Mezitli Belediyesi bu tesisi tekrar ayağa kaldırmak ve halkın hizmetine sunmak istiyor.

Çeşitli merkezî ve yerel yönetimlerin ortaklığında olan bu tesis bir milli servettir ve kazanılmalıdır.

Nasıl bir sorun yaşanıyor ve bu büyük tesis hangi akla hizmet yıllardır çürümeye terk ediliyor bilmiyorum; ama hem çevre güzelliği ve sahil kullanımına kötü etkileri, hem de deniz sahilinde büyük bir kamusal mülkün uzun yıllardır kullanım dışı kalması açısından bir garip sorunla baş başa olduğumuz açıktır.

Mezitli Belediyesi bu tesisi ele alırsa, mutlaka yine halkımızın kullanacağı, seveceği sayısız değerli sosyal hizmet ortaya çıkacaktır. 

Umarım bu konuda herkes elinden gelen katkıyı sağlar ve bu yıkılmakta olan tesis ayağa kaldırılıp hizmete sokulur.”

*            *              *

Mezitli’de yaşayan hemen herkesin tanıklık ederek rahatsız olduğu bu kamu mülkünün çürümeye terk edilmesi ciddi bir milli değer kaybıdır. Benim bu konuda yazımı izleyen süreçte, Mezitli Belediyesi Kent Konseyi’nin tutarlı bir öneriyle konuyu sahiplenmesi her bakımdan değerlidir; özellikle de günlük ucuz siyaset konularında gereksiz beyanatlarla temel işlevinden uzaklaşan kent konseyleri açısından uyarıcı bir girişimdir. Kent konseyleri, doğrudan siyaset kurumunun konusu olan, hatta devlet politikası haline gelmiş meseleler üzerinde gereksiz ve anlamsız polemikle açmak yerine, yerel konularda uyarıcı, yol gösterici çalışmalarla kendi belediyesine yardımcı olmalı, gerekli kamuoyu desteği için hemşerileri bilgilendirmekle yetinmelidir.

Evet; Mezitli Kent Konseyi Başkanı çok önemli bir konuda girişimde bulundu;

bunu sürdürmelidir. Meselâ, Milletvekilleri ile Belediye Başkanları ile görüşmeler yapabilir. Bazı STK’ larla işbirliği içerisinde bir lobi oluşturabilirler.

Bizler de bu konuyu destekler, TİNGADER (Türkiye İnternet Gazeteciliği ve Gazetecileri Derneği) olarak konuyu ulusal anlamda gündeme getirip kendilerine destek verebiliriz.

Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul’u bu örnek girişimi için kutluyorum;

yılmadan mücadelesini sürdürmesini ve başarılı olmasını diliyorum.

HARUN ARSLAN……21 Eylül 2022