Mersin Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Duyurusu :

“Üniversitemiz İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Deniz Kaplan; 13 Eylül Salı günü saat 14.00’de, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu’nda, 2016 yılından bu yana başkanlığında sürdürülen “Tarsus Hinterlandı Arkeolojik Yüzey Araştırmaları” hakkında basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. Ruhi Koçak, Tarsus Müze Müdürü Doğukan Alper, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fuat Togo ve basın mensupları katıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalara ana sponsor olan Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası’na teşekkür ederek sunumuna başlayan ve konuşmasının ilk bölümünde Tarsus şehri ile ilgili bilgiler veren Doç. Dr. Deniz Kaplan, “Tarsus, Anadolu’nun kadim kentlerindendir. Kentin ismi, ilk olarak Hitit kaynaklarında “Tarz(s)a” olarak anılmaktadır. Asur yıllıklarında kentin adı “Tarzi”dir. Eski Yunanlılar ve Romalılar tarafından Tarsos/Tarsus olarak adlandırılan kent, günümüzde “Tarsus” ismi ile yaşamaya devam etmektedir. Geniş tarım arazileri, Kydnos Nehri’nin oluşturduğu liman ve Tarsus’un antik yollar üzerindeki vazgeçilmez konumu, Tarsus’u antik dünyanın zengin bir ticaret ve kültür kenti olmasını sağlamıştır. Bu sayede Tarsus tarihsel, kültürel ve ekonomik açıdan yüzyıllarca devam eden bir kültür birikimine sahip olmuştur.” dedi.

Yapılan bu araştırma ve çalışmalara neden ihtiyaç duyulduğu hakkında bilgiler de veren Doç. Dr. Deniz Kaplan, “Antik Tarsus’un üzerinde güçlü bir şekilde yaşamaya devam eden günümüz Tarsus’u, kültürel birikimin kesintisiz bir şekilde devam ettiğine işaret etmektedir. Buna karşın bugünkü Tarsus, antik Tarsus’un kalıntılarına ve onlar aracılığıyla ulaşılacak bilgilere erişmek için engel teşkil etmektedir. Bu nedenle antik Tarsus ile ilgili kent merkezi dışındaki farklı alanlarda arkeolojik çalışmaların sürdürülmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda kentlere değer katan bir diğer unsur, hinterlandlarıdır. Günümüz Tarsus İlçesi’nin dağlık arazisi, antik Tarsus kentinin geçmişte de bir parçasıydı.” ifadelerini kullandı.

Ekibiyle birlikte başkanlığında gerçekleştirdikleri bu çalışmaları, 2016 ile 2021 yıllar arası yapılan çalışmalar ve 2022 yılında gerçekleştirdikleri çalışmalar olarak iki evreye ayıran ve tek tek yapılan çalışmaları aktaran Doç. Dr. Deniz Kaplan, “2016 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izinleriyle başkanlığımda, Mersin Üniversitesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin teşvikleriyle ve Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasının ana sponsorluğunda  sürdürülmektedir. Yüzey araştırmaları, Tarsus’un dağlık coğrafyasının kültürel mirasını ortaya çıkarmakla beraber antik Tarsus’un kent merkezi ile ilgili bazı karanlık hususların aydınlatılmasına da olanak sunmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda çok sayıda kırsal yerleşim, yerleşimleri birbirine bağlayan yollar, yazıtlar ve nekropol alanları bulunmuştur. Yapılan araştırmaların bir diğer amacı, Tarsus’un dağlık coğrafyasında turizm destinasyonları oluşturmaktır. Ayrıca köy sakinlerinin Tarsus tarihine vakıf olmaları ve kültür varlıklarının korunması bilincine sahip olmaları, araştırma ekibinin özen gösterdiği bir diğer husustur. Tarsus Hinterlandı Yüzey Araştırmaları kapsamında elde edilen yeni buluntular ve bilgiler, “Tarsus Araştırmaları” başlıklı yeni bir dizin ile bilim dünyasına sunulmaktadır. Tarsus Araştırmaları I ve II yayınlanmış olup Tarsus Araştırmaları III için çalışmalar devam etmektedir.” dedi.

Edindikleri bazı bulguların 20-30 bin yıl öncesine ait olduğunu kaydeden Kaplan, tarihinde önemli bir başkent olan Tarsus’un tarihini gelecek kuşaklara en iyi şekilde anlatmak, kültürel değerlerinin korunmasını sağlamak istediklerini ve bu çalışmalarda Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası’ndan büyük destek gördüklerini sözlerine ekledi.

Sunumun ardından soruları yanıtlayan Üniversitemiz İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Deniz Kaplan’a yaptığı çalışmalar nedeniyle günün anısına Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. Ruhi Koçak tarafından plaket takdim edildi.”