2021’in ilk 7 ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,8 artış oldu.

 • 2021’in ilk 7 ayında, 2020’nin ilk 7 ayına göre kurulan şirket sayısı %13,8 kurulan kooperatif sayısı %2,3 oranında artış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %8,1 oranında azalmıştır.
 • 2021’in ilk 7 ayında, 2020’nin ilk 7 ayına göre kapanan şirket sayısı %10,8 kapanan kooperatif sayısı %13,3 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %13,7 oranında azalış olmuştur.

2021 yılı Temmuz ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre %29,6 azalış oldu.

 • Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %29,6 kurulan kooperatif sayısı %6,7 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %38,7 oranında azalmıştır.
 • Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %15,8 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %5,2 oranında azalış olup kapanan kooperatif sayısında %153,5 artış olmuştur.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %34 azalış oldu.

 • Temmuz 2021’de, Temmuz 2020’ye göre kurulan şirket sayısı %34 kurulan kooperatif sayısı %41,7 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %49,2 oranında azalmıştır.
 • Temmuz 2021’de, kapanan şirket sayısı 2020 yılının aynı ayına göre %31,4 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %29,4 oranında azalış olup kapanan kooperatif sayısında %1.111,1 oranında artış olmuştur.

2021 Temmuz Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ
ŞİRKET
TÜRÜ
TEMMUZ 2021HAZİRAN  2021Bir Önceki Aya Göre Değişim     (%)TEMMUZ 2020Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%)OCAK- TEMMUZ   (7 Aylık)
20202021Değişim       (%)
Kurulan*Şirket6.7359.560-29,610.202-34,053.95761.40413,8
Kooperatif112120-6,7192-41,78168352,3
Ger.Kişi Tic.İşl.1.5512.532-38,73.053-49,217.27415.880-8,1
TasfiyeŞirket1.0531.501-29,91.250-15,88.1309.10512,0
Kooperatif9934191,211800,018024234,4
Kapanan**Şirket1.0321.226-15,81.505-31,47.2516.465-10,8
Kooperatif10943153,591.111,1315273-13,3
Ger.Kişi Tic.İşl.1.3021.374-5,21.844-29,413.93412.026-13,7

* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir.

* * Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini  kapsamamaktadır. 2021 yılı Temmuz ayında 11 Ocak-Temmuz döneminde 21.240 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

Temmuz 2021’de Bayburt’ta şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

 • Temmuz 2021’de kurulan toplam 6.847 şirket ve kooperatifin %84,6’sı limited şirket, %13,7’si anonim şirket, %1,6’sı ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %39,2’si İstanbul, %10,3’ü Ankara, %6,0’ı İzmir’de kurulmuştur.
 • Bu ay Bayburt’ta şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

Temmuz 2021’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre             %1,1 oranında azaldı.

 • 2021 yılında toplam 62.239 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 53.200 limited şirket, toplam sermayenin %50,1’ini, 8.190 anonim şirket ise %49,9’unu oluşturmaktadır. Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Haziran ayına göre %1,1 oranında azalmıştır.

2021 Temmuz Ayı Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

 Şirket TürleriGenel Toplam
AnonimKollektifKomanditLimitedKooperatif
MAYIS 2021Sayı6012 3.877624.542
Sermaye (TL)1.616.269.925500.000 1.831.718.000 3.448.487.925
HAZİRAN 2021Sayı1.2522 8.3061209.680
Sermaye (TL)1.499.920.1391.005.000 3.879.592.150 5.380.517.289
TEMMUZ 2021Sayı9393 5.7931126.847
Sermaye (TL)2.491.407.6342.100.000 2.826.718.450 5.320.226.084
2021 TOPLAMSayı8.19014 53.20083562.239
Sermaye (TL)24.011.185.9166.625.000 24.125.367.925 48.143.178.841

Temmuz 2021’de şirket ve kooperatiflerin 2.266’sı ticaret, 1.142’si imalat ve 721’si inşaat sektöründe kurulmuştur. 634 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

 • Temmuz 2021’de şirket ve kooperatiflerin 2.266’i ticaret, 1.142’si imalat ve 721’i inşaat sektöründe kurulmuştur. Temmuz 2021’de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 634’ü toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 358’i inşaat, 182’si imalat faaliyetleri sektöründedir.
 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 359’u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 204’ü inşaat 127’si imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 583’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 229’u inşaat, 134’ü imalat sektöründedir.

Temmuz 2021’de kurulan 112 Kooperatifin 54’ü Konut Yapı Kooperatifidir.

 • Temmuz 2021’de kurulan 112 Kooperatifin 54’ü Konut Yapı Kooperatifi, 30’u İşletme Kooperatifi 11’i Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kurulmuştur.

Temmuz 2021’de 945 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

 • Temmuz 2021’de kurulan 945 yabancı ortak sermayeli şirketin 524’i Türkiye, 52’si İran, 34’ü Suriye ortaklı olarak kurulmuştur.
 • Kurulan 945 yabancı ortak sermayeli şirketin 80’i anonim, 865’i limited şirkettir. 2021 yılında kurulan şirketlerin 1.003’ü Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 374’ü İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri ve 370’i Gayrimenkul acenteleri sektöründe kurulmuştur.
 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 85,0’ını yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.
 AnonimLimitedGenel Toplam
MAYIS 2021Sayı52438490
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)115.980.703163.233.500279.214.203
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL)41.695.505136.586.450178.281.955
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)35,983,763,9
HAZİRAN 2021Sayı1281.1651.293
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)83.840.989487.357.050571.198.039
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)75.301.872398.838.375474.140.247
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)89,881,883,0
TEMMUZ 2021Sayı80865945
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)168.161.000491.205.000659.366.000
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)163.674.236399.656.600563.330.836
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)97,381,485,4
TOPLAMSayı7016.2226.923
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)1.541.155.6552.909.242.0504.450.397.705
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)1.357.644.9542.426.475.9253.784.120.879
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)88,183,485,0

Not: Yıllık olarak kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin,  sermaye uyruklarının illere ve faaliyet alanlarına göre dağılımlarının görüleceği tablolar hazırlanmıştır. İlgili tablolara http://www.tobb.org.tr/resmi-istatistik bağlantısından ulaşabilirsiniz.