Geçtiğimiz hafta UTİKAD (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği) Geçmişten geleceğe grubu basın toplantısı Mersin Hiltonsa Otel’de yapıldı.

UTİKAD, uluslararası alanda kara, hava, deniz, demiryolu ve kombine taşımacılığı, liman işletmeciliği, antrepo ve depo hizmetleri, hızlı kargo ve paket taşımacılığı, gümrük müşavirliği faaliyetlerinde bulunan ve lojistik hizmet üreten firmaları aynı çatı altında toplayan bir oluşum.

Lojistik sektörü ülkelerin geleceğini ve ekonomilerini etkileyen önemli bir sektördür. Salgın döneminde de çalışmalarını ara vermeden sürdüren, ticaretin ve normal hayatın devamını sağlayan ender sektörlerden biri.

15 Eylülde yapılacak seçimlerde yönetime aday “Geçmişten Geleceğe” grubu, bölge üyelerine gelecek dönem yapmak istediklerini, hedeflerini anlattılar.

Koydukları isim gerçekten anlamlı.
Geçmişten Geleceğe Birlikte Elele sözüyle, geçmişte yapılanları yok saymıyor, saygı ve minnetle anıyorlar; gelecek için de daha büyük hedefleri, yenilikleri, yapacaklarını anlatıyorlar ve hep birlikte çalışmayı amaçlıyorlar.
Bu şimdiye kadarki bu tür seçimlerde alışılagelmiş bir davranış değil.
Genelde, eski yönetim mümkün olduğu kadar eleştirilir, kötülenir. Seçimden sonra da mutlaka bir gruplaşma, ayrışma olur, birbirine karşı olan birbirlerinin çalışmalarını engellemeye çalışan iki grup oluşur.
Bu da kuruma zarar verir.

  • * *
    Burada, ekibe liderlik yapan Dr. Kayıhan Özdemir Turan’ın birleştirici, hoşgörülü, samimi konuşması ve tavrı seçim sonrası ayrışma yerine birlikte bir çalışma olacağını ve UTİKAD’ın daha da geliştirileceği izlenimini bize veriyor.
    Atatürk’ün “ Tek ihtiyacımız çok çalışmak” sözleri ile konuşmasına başlaması heyecanını ve azmini gösteriyordu.

Toplantı Mersin’de yapıldı.
Konu ile ilgili Mersin’de, aslında tüm Türkiye’de bir benzer durumu düşünelim.
Uzun yıllar aynı görevde kalan Başkan ve yönetimler ilk yıllarında hevesle, gayretle ve büyük bir heyecanla çalışmaya başlarlar. Maalesef zaman geçtikçe bu çalışmalar yavaşlar, enerji azalır.
Bir çok oluşumda, yapıyı daha iyi yerlere getirmek için çalışma yerine, gelecek seçimi nasıl kazanırız? Sorusu bütün çalışmaları belirliyor.
Bunun çok az istisnası vardır. Çevrenizdeki oluşumlara baktığımızda bunu açıkca görürüz.

Maalesef bu olumsuz durumu salgın dönemi daha da pekiştirdi. Seçimler bir çok oluşumda ertelendi. Seçimlerin ertelenmesi zaten yukarıda saydığım olumsuzlukları arttırdı. Salgının insanlar üzerindeki moral etkisi de bu olumsuzluklara ilave oldu.

Genelde bu tür seçimlerde bir başka olumsuzluk daha öne çıkar: Heyecanı azalmış yönetim kendileri aday olmayacaksa başka birini işaret eder.
İşaret edilen yönetimin , eskinin bir şekilde devamı olacağı, onun hedef ve çalışma yöntemiyle hareket edeceği söylenir.
Bundan anlaşılan, yeni bir heyecanın olamıyacağı ve eskinin devam edeceği gerçeğidir.

  • * *
    Salgın döneminde seçim çalışmalarını web sitesi, elektronik posta ile yapanların yerine, gerekli sağlık önlemlerini alarak bizzat üyelerin yanına gelen, onlarla toplanarak istişare eden ekibin de, gelecek için daha ümit vereceği gerçeğini gözardı etmemek gerekir. UTİKAD seçimleri öncesinde bu anlamda doğru bir çalışma yapıldığına tanık olduk.

HARUN ARSLAN….07 Eylül2021